PosMarket 3.0 pedstavlja Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) softverskog tipa u skladu za Zakonom o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS 153/20 i 96/21) koji se primenjuje od 01.11.2021. godine.


U skladu sa Zakonom, PosMarket 3.0 je namenjen izdavanju fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.


Kako bi obezbedio nephodne uslove za nesmetan rad, PosMarket 3.0 je dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave, koristeći HTTPS protokol za komunikaciju sa V-PFR-om kao i HTTP protokol u komunikaciji sa L-PFR-om.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease