Odabir artikala se vrši putem polja za unos pretrage artikala (sekcija 2) unosom alfanumerika putem tastature, NumPad-a ili skeniranjem 1D barkoda artikla i to na četiri podržana načina:

  • Šifra ili Barkod ili Kombinatorika naziva artikla (gde je podrazumevana količina 1)
  • Količina * (Šifra ili Barkod ili Kombinatorika naziva artikla)
  • Skeniranje težinskog koda sa vage (količina je sadržana u samom barkodu)
  • Unosom donjeg limita tražene cene u formatu C:CENA (npr. C:100 ili c:100, program će izlistati sve artikle čija je cena od 100 dinara na više u rastućem poretku)


Količina artikla za jedinice mere različite od (Kom-ad) je moguća do preciznosti od 3 decimale.


Vrednost artikla se kalkuliše formulom Kol*Cena, sa pravilom zaokruživanja iznosa na drugu decimalu, tako što se druga decimala uvećava za 1 ako je naredna (treća decimala) >= 5, odnosno ostaje ista ako je naredna (treća decimala) < 5


Ukoliko rezultat zadate pretrage sadrži više od jednog pogotka, karakterističnio za pretragu po nazivu ili ceni artikla, program će ponutidi padajuću listu za odabir nekog od ponuđenih odgovora kao željenog artikla.


Ukoliko je odabrani artikal u bazi artikala setovan sa markerom da mu cena nije fiksna, program će tražiti od Operatera da upiše novu cenu, ukoliko to nije slučaj, artikal će sa zadatom količinom biti dodat na tabelu prikaza transakcija artikala (Grid 6).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator