Periferni uređaji koji se mogu koristiti u PosMarket aplikaciji

 • Štampači
 • POS štampači priključeni preko COM / LPT i USB porta
 • Ostali štampači (laserski, termalni, inkjet, matrični,...)
 • Barkod skeneri
 • 1D barkod skeneri priključeni preko PS/2 / COM ili USB porta
 • 2D QR skeneri priključeni preko USB porta
 • RFID uređaji
 • RFID priključeni preko COM ili USB porta
 • Eksterni POS displeji
 • POS displeji priključeni preko COM ili USB porta
 • Vage
 • Vage priključene preko COM ili UTP mrežnog porta
 • CardReader-i
 • Čitači pametnih kartica priključeni preko USB porta
 • PointingDevice
 • Uređaji tipa TouchPad-a, Mouse-a i drugih uređaja namenjenih za interakciju sa grafičkim interfejsom
 • Keyboard
 • Ugrađenih ili eksternih tastatura i NumPad-ova namenjenih za unos alfanumeričkih podataka


Svaki od navedenih perifernih uređaja se može koristiti u PosMarket aplikaciji simultano bez narušavanja rada aplikacije u njenoj osnovnoj nameni.

Pod osnovnom namenom aplikacije se podrazumeva da ona predstavlja EFU, Elektronski Fiskalni Uređaj, za izdavanje fiskalnih računa.

Obzirom da aplikacija vrši fiskalizaciju računa posredstvom PFR uređaja direktnom komunikacijom, bez ikakvih posrednika, bilo koja prikačena periferija nema uticaj na rad samog PFR uređaja.


Napomena I:

Rad perifernih uređaja u mnogome zavisi od njihove pravilne povezanosti i ispravno instaliranih i konfigurisanih drajvera (program za upravljanje uređajem).

Od izuzetne važnosti je da sve periferne uređaje povezuje, instalira i konfiguriše stručno osposobljeno lice.


Napomena II:

Proizvođač PosMarket aplikacije se ograđuje od ispravnosti rada priključenih periferija.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease