Upotreba podataka dobijenih od strane PFR-a pri sastavljanju štampe fiskalizovanog računa


Referenciranje podataka je izvršeno na osnovu liste relevantih podataka dobijenih od strane PFR-a.PIB poreskog obveznika (16)

Naziv poreskog obveznika (12)

Naziv poslovnice (13)

Adresa poslovnice (14)

Opština poslovnice (15)


Ukupan iznos računa (10)
Lista obračunatih poreskih stopa (11) sa pripadajućim oznakama, nazivom, stopom i iznosom obračunatog poreza od strane PFR-a
Datum i vreme fiskalizacije (3)

Broj računa (6)

Brojač tipa računa (4)


Napomena I:

Gore navedena tabela predstavlja mapiranje dobijenih podataka od strane PFR-a u originalno dobijenim vrednostima bez ikakvih izmena.


Napomena II:

Izvođenje štampe fiskalizovanog računa se vrši na odabranom POS printeru (Konfiguraciono uputstvo, strana 3 sekcija 6).

Ukoliko odabrani POS printer podržava više širina rolni, moguće je odabrati željenu širinu, adekvatnim odabirom sa liste podržanih printera.

Podržane širine za štampu na papirnim rolnama su 58 i 80 mm

Jedini printer koji podržava štampu na A4 formatu je „Windows printer“.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites