Administartivni poslovi se sastoje iz sledećih akcija:


 • Sinhronizacija podataka sa matičnom Cloud bazom
 • Preuzimanje artikala i cena
 • Preuzimanje akcija i uslova prodaje
 • Preuzimanje partnera (kupaca) pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost
 • Preuzimanje Korisnika (Operatera)
 • Slanje dnevnih promena (izdatih računa)
 • Provera stanja zaliha i cena artikala u objektu
 • Štampanje etiketa za obeležavanje artikala u rafu – po listi formiranoj od Operatera
 • Štampanje etiketa za obeležavanje artikala u rafu – po izmeni cenovnika u ERP-u
 • Ažuriranje priključenih vaga na PosMarket aplikaciju
 • Ažiriranje novih dostupnih verzija programa


Napomena:


Sinhronizacija podataka sa matičnom Cloud bazom može biti izvedena i kao poseban „Task“ koji se izvršavna na postavljenom vremenskom intervalu (npr. 60 minuta) i odvija se nezavisno od Operatera (ovaj servis aktivira i postavlja stručno lice ovlašćeno od Proizvođača).


Ova procedura se može kombinovati kao automatski proces i proces koji se poziva na zahtev Operatera (OnDemand) kada postoji potreba za momenatlnim usaglašavanjem sa matičnom bazom.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents