Baza poslovnih Partnera se poziva klikom na ikonicu Opcije (ikonica 10.1 prodajne forme) i odabirom pod-menija baza Partnera.


Pod bazom Partnera podrazumevaju se sva domaća pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost kao i inostrana pravna lica.


U specifičnim poslovnim uslovima mogu se definisati i obična domaća fizička lica kao poslovni Partneri (posebno definisani ugovori o bezgotovinskom plaćanju ili obračunskom plaćanju sa fizičkim licima).


Forma za manipulaciju Partnerima:


Legenda:

Polje za pretragu Pertnera: šifra / mb / naziv

Ikonica za pretragu


Komandne ikonice:Unos, Ispravka i Brisanje


Forma za editovanje partnera:
Pib

Pib: za domaća pravna lica striktno 9 cifara, 13 cifara za domaća fizička lica koja obavljaju delatnost, 13 cifara za obična domaća fizička lica i dvo-slovna oznaka zemlje i VAT broj za inostrana pravna lica.

Pib je jedinstven, dva i više Partnera ne mogu imati isti PIB. Unos Partnera bez PIB-a nije moguć.

Program ima ugrađenu kontrolu ispravnosti unetih PIB-ova kao i kontrolu ispravnosti JMBG-ova, tako da nije moguće uneti neispravan PIB/JMBG.


Naziv

Naziv Partnera, niz alfanumerika u rasponu od minimalne dužine 1 i maksimalne dužine 80.


Vlasnik

Vlasnik, obavezno polje za Partnere preduzetnike.


Adresa i Mesto

Adresa i Mesto poslovnog Partnera.


MB

MB, matični broj, obavezno polje za domaća pravna lica.


Telefon

Telefon, opciono polje.


Prodaja

Prodaja, ako je štiklirano, dozvoljena je prodaja ovom Partneru putem bezgotovinskog plaćanja (virmansko i drugo bezgotovinsko plaćanje), za druge oblike plaćanja, ovo polje nema uticaja.


Status

Status, ako je štiklirano, dozvoljena je personalizacija računa po ovom Partneru, ako ne, onda je zabranjeno.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator