Operater ima mogućnost da izda Konačni račun, po osnovu unapred plaćenih dobara i/ili usluga, tj. primljenog Avansa.


Izdavanje Konačnog računa se otpočinje biranjem akcije (sekcija 15) putem padajuće liste 15.1 i izdavanjem komande (dugme 15.2).


Po otpočetoj proceduri, Operater dobija formu za odabir prethodno neiskorišćenih Avansnih računa, kao na slici:


Legenda:

Filter pretrage:

Kasir – ID Operatera ili svi operateri

Period – Datumski okvir pregleda

Tip – Tip transakcije (striktno Avans)

VD – Vrsta dokumenta, striktno745, refundacija po osnovu avansnog iskorišćenja

Traži - Izvršenje pretrage po zadatom kriterijumu


Skeniraj račun - Mogućnost pronalaženja računa očitavanjem QR koda sa odštampanog računa


Odaberi – Odabir računa za avansno iskorišćenjeNapomena:

Forma za odabir avansnog prometa radi avansnog iskorišćenja je osetljiva na prethodno izvršene refundacije po predmetnom računu, tako da će ova forma prikazati samo one Avansne račune koji nisu u celosti refundirani.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor