Opcije (sekcija 10)


10.1 Opcije

10.2 Presek stanja

10.3 Dnevni izveštaj

10.4 Kraj rada sa aplikacijom

PodMeni Opcije 10.1


O Programu – Info o verziji aplikacije i Proizođaču softvera


Artikli – Baza artikala

Partneri – Baza Partnera

Korisnici – Baza Korisnika – Operatera

Tarifne stopa – Baza tarifnih stopa

Tarifne grupe – Baza tarifnih grupa


Provera Stanja/Cena – Provera stanja i cena artikala


Presek stanja – Izveštaj stanja prodaje do momenta izrade

Dnevni izveštaj – Zatvaranje dnevne prodaje

Periodični izveštaj – Izveštaj prodaje za period

Izveštaj artikala – Izveštaj prodaje po artiklima do momenta izrade

Pregled dnevnih izveštaja – Pregled zatvorenih dnevnih prodaja


Sinhronizuj Vagu – Bizerba

Sinhronizuj Vagu – Elicom


Režim rada Prodaja / Popis – Odabir moda rada aplikacije


Pozovi Loyalty proveru – Provera stanja Loyalty kartica

Pozovi Ugovor / Predračun – Uvlačenje prethodno napravljenih Ugovora ili Predračuna

Izmena količine – Izmena količine nad Grid-om


Stanje blagajne – Stanje blagajne Kasira, do momenta izrade

Pregled izdatih računa – Pregled izdatih računa

Storno izdatog računa – Storno / Refundacija računa


Preuzimanje postavki – Preuzimanje postavki ESIR-a

Nadogradnja programa – Nadogradnja verzije ESIR-a

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor