Baza Operatera se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Korisnici.


Na formi se nalaze tri komandne ikonice za editovanje KorisnikaUnos

Ispravka

Brisanje

Ažuriranje Korisnika


Korisnik se obavezno pridružuje nekoj Korisničkoj grupi, odabirom sa padajuće liste.


Program na osnovu pridružene Korisničke grupe, primenjuje privilegije dodeljene toj grupi.


Na padajućoj listi vezanoj za javni identitet Korisnika, bira se način kodiranja Korisnika pri izdavanju računa.

Opcije javnog identiteta Korisnika


Lokalna šifra (01)

Ime i prezime (Saša Milošević)

Broj lične karte (006447930)

Generički po JMBG (0AFpaspZ)Napomena I:

Podrazumeva se da su polja sa podacima uneta ispravno za odgovarajući tip identifikacije Korisnika (ako je odabran tip identifikacije Ime i prezime, podrazumeva se unos Imena i Prezimena i sl.)


Napomena II:

Korisničko ime i lozinka su obavezni podaci pri unosu.

Korisničko ime je jedinstveno na nivou baze Korisnika, što znači da ne mogu postojati dva Korisnika koji imaju isto korisničko ime.

Lozinka mora imati minimum tri alfanumerika.

UUID je opciono polje i može se zadati za one Korisnike koji se mogu prijavljivati u PosMarket putem RFID kartica ili ukucavanjem svog jedinstvenog koda.

Za sve Korisnike koji imaju ukucan UUID, važi pravilo jedinstvenosti u bazi Korisnika, dva Korisnika ne mogu imati isti UUID.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy