Kada Operater odabere željeni račun za refundaciju, opisano u odeljku Refundacija, prikazuje se forma za refundiranje računa, kao na slici:


Program prikazuje sve stavke originalog računa, sa količinama i cenama.


Kolona Refund je rezervisana za editovanje količine za refundaciju, dok kolona Ostatak, prikazuje preostali iznos za refundaciju.


Ukoliko je račun imao prethodne refundacije, kolona Kol će biti umanjena za prethodno refundirane količine I time onemogućiti Operateru da refundira veći iznos količine od stvarno prodate.


Plava tabela prdstavlja originalna plaćanja računa, dok Operater ima mogućnost odabira na padajućoj listi načina refundiranja sredstava.Po završetku editovanja kolone Refund, Operater izdaje dokument refundacije klikom na dugme Refundiraj.


Program će napraviti dokument Refundacije za odabrani tip transakcije i odmah potom dokument Kopija Refundacije, sa mestom za potpis Kupca, kao dokaz o izvršenoj refundaciji.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites