Tip

Vrsta

VD

0 - Promet

0 - Prodaja

700 Račun

0 - Promet

1 - Refundacija

701 Račun - Storno

0 - Promet

1 - Refundacija

702 Račun - Povraćaj kupcu

0 - Promet

1 - Refundacija

703 Račun - Reklamacija kupca

0 - Promet

0 - Prodaja

705 Račun - Konačni

1 - Predračun

0 - Prodaja

710 Predračun

1 - Predračun

1 - Refundacija

711 Predračun - Storno

1 - Predračun

1 - Refundacija

712 Predračun - Povraćaj kupcu

2 - Kopija

0 - Prodaja

720 Kopija Računa

2 - Kopija

1 - Refundacija

721 Kopija Račun - Refundacije

2 - Kopija

0 - Prodaja

722 Kopija Predračuna

2 - Kopija

1 - Refundacija

723 Kopija Predračun - Refundacije

2 - Kopija

0 - Prodaja

724 Kopija Obuke

2 - Kopija

1 - Refundacija

725 Kopija Obuka - Refundacije

2 - Kopija

0 - Prodaja

726 Kopija Avansa

2 - Kopija

1 - Refundacija

727 Kopija Avans - Refundacije

3 - Obuka

0 - Prodaja

730 Obuka

3 - Obuka

1 - Refundacija

731 Obuka - Storno

3 - Obuka

1 - Refundacija

732 Obuka - Povraćaj kupcu

3 - Obuka

1 - Refundacija

733 Obuka - Reklamacija kupca

4 - Avans

0 - Prodaja

740 Avans

4 - Avans

1 - Refundacija

741 Avans - Storno

4 - Avans

1 - Refundacija

742 Avans - Povraćaj kupcu

4 - Avans

1 - Refundacija

745 Avans - Iskorišćenje


Legenda:

Boja

Opis

Zelena

Podrazimevana transakcija na Glavnoj formi

Plava

Mogućnost odabira tipa transakcije sa Glavne forme

Crna

Kopije prethodno izvršenih transakcija

Crvena

Refundacija – Storno matične transakcije

Narandžasta

Povezana dokumenta Avansnog iskorišćenja i Konačnog računa


Napomena:

Program radi automatsko mapiranje vrsta doukumenata na osnovu odabranog konteksta Tipa i Vrste transakcije.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor