Aplikacija može raditi u dva režima rada: Kao klijent u okviru ERP-a sa korišćenjem usluga Cloud servisa i kao Stand-Alone program nezavistan od drugog sistema.


Sistem adminstracije se konfiguriše u zavisnosti od režima rada (forma postavki, polje 1.3 i sekcija 2)


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software