Kada Operater odabere željeni račun za avansno iskorišćenje, opisano u odeljku Konačni račun, prikazuje se forma za refundiranje računa, kao na slici:


Opcije ove forme su identične opcijama forme za Refundaciju odabranog računa.


Kada Operater izda komandu za avansno iskorišćenje, klikom na dugme Iskoristi avans, program automatski vrši sledeći niz koraka:

  • Izdaje fiskalizovani dokument Avans / Refundacija sa odabranim stavkama refundacije, bez navođenja plaćanja
  • Kopira refundirane stavke u glavnu formu za izdavanje računa (Konačnog)


Posle kopiranja stavki sa avansnog iskorišćenja u glavnu formu za izdavanje računa, Operater ima dve mogućnosti:

  • Da izda komandu za izdavanje računa
  • Da doda još stavki na Grid (tabelu transakcija) i izda komandu za izdavanje računa


Napomena I:

Proces povezivanja dokumenata, na relaciji Avansni račun -> Avansno iskorišćenje  -> Konačni račun, je potpuno automatizovan.

Odabirom avansnog računa, program čuva referencu na njegov PFR broj računa I povezuje ga sa avansnim iskorišćenjem, istovremeno, program čuva referencu na PFR broj računa avansnog iskorišćenja I povezuje ga sa Konačnim računom


Napomena II:

Izdavanjem komande za izdavanje računa, program vrši sledeće akcije: Konačni račun će poprimiti identifikaciju kupca sa računa avansnog iskorišćenja i u formi naplate računa u  polju Avans upisati iznos izvršenog avansnog iskorišćenja.

Operater može kombinovati i druga plaćanja sa avansnim, ukoliko iznos Konačnog računa veći od iznosa iskorišćenog avansa.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books