Sadržaj štampane verzije fiskalnog računa u zavisnosti od tipa i vrste transakcije


Sadržaj

0

Promet

1

Predračun

2

Kopija

3

Obuka

4

Avans

Početak

FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

FISKALNI RAČUN

Zaglavlje

PIB

NAZIV FIRME

NAZIV OBJEKTA

ADRESA OBJEKTA

OPŠTINA

PIB

NAZIV FIRME

NAZIV OBJEKTA

ADRESA OBJEKTA

OPŠTINA

PIB

NAZIV FIRME

NAZIV OBJEKTA

ADRESA OBJEKTA

OPŠTINA

PIB

NAZIV FIRME

NAZIV OBJEKTA

ADRESA OBJEKTA

OPŠTINA

PIB

NAZIV FIRME

NAZIV OBJEKTA

ADRESA OBJEKTA

OPŠTINA

Kasir

DA

DA

DA

DA

DA

Broj ESIR-a

DA

DA

DA

DA

DA

Vreme ESIR-a

NE

NE

NE

NE

DA

ID Kupca

DA – za personalizovani račun

DA – za personalizovani račun

DA – za personalizovani račun

DA – za personalizovani račun

DA – za personalizovani račun

Opciono polje kupca

DA – Ukoliko je navedeno

DA – Ukoliko je navedeno

DA – Ukoliko je navedeno

DA – Ukoliko je navedeno

DA – Ukoliko je navedeno

Referentni broj

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

Referentno vreme

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

DA – za povezani dokument

Tip i vrsta transakcije

DA

DA

DA

DA

DA

Artikli

DA

DA

DA

DA

DA

Ukupan iznos

DA za prodaju

DA za prodaju

DA za prodaju

DA za prodaju

DA za prodaju

Ukupna refundacija

DA za refundaciju

DA za refundaciju

DA za refundaciju

DA za refundaciju

DA za refundaciju

Vrste plaćanja

DA

NE

Opciono u zavisnoti od matičnog dokumenta

DA

DA

Ukupno plaćanje

DA za prodaju

NE

Opciono u zavisnoti od matičnog dokumenta

DA za prodaju

DA za prodaju

Povraćaj

DA za prodaju

NE

Opciono u zavisnoti od matičnog dokumenta

DA za prodaju

DA za prodaju

Info

NE

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

NE

Poreske stope

DA

DA

DA

DA

DA

Ukupna iznos poreza

DA

DA

DA

DA

DA

PFR Vreme

DA

DA

DA

DA

DA

PFR Broj računa

DA

DA

DA

DA

DA

Brojač računa

DA

DA

DA

DA

DA

QR Kod

DA

DA

DA

DA

DA

Kraj

KRAJ FISKALNOG RAČUNA

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

OVO NIJE FISKALNI RAČUN

KRAJ FISKALNOG RAČUNA


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator