Kupci su podeljeni u dve kategorije:

  • Domaća i inostrana pravna lica, kao i domaća fizička lica koja obavljaju delatnost (Opcija 1 ili 4)
  • Domaća i strana fizička lica (Opcija 2 ili 3)


Za domaća i inostrana pravna lica, kao i domaća fizička lica koja obavljaju delatnost, Operater može odabrati željeno lice isključivo preko baze Partnera.

Partner mora biti definisan (unet) u bazu Partnera, pre izdavanja računa.

Identifikacija kupca se vrši putem PIB-a za domaća pravna lica, JMBG-a za domaća fizička lica koja obavljaju delatnost ili VAT broja za inostrana pravna lica.


Za domaća i strana fizička lica program ne zahteva da podaci budu uneti u bazu Partnera.

B2B Identifikacija – Za Opciju personalizacije 1 i 4


Identifikacija domaćih pravnih i fizičkih lica se automatski formira odabirom iz baze Partnera sledećim markerima:

- 10 za pravna lica i

- 11 za fizička lica koja obavljaju delatnost


Identifikacija inostranih pravnih lica se automatski formira odabirom iz baze Partnera markerom:

- 40 za inostrana lica

B2B Identifikacija – Za Opciju personalizacije 2 i 3


Identifikacija domaćih fizičkih lica se vrši odabirom vrste identiteta i unosom podatka o identitetu:

Vid

Opis

20

Broj lične karte

21

Broj izbegličke legitimacije

22

Strano fizičko lice koje ima prijavljen boravak u R.Srbiji – EBS Broj

23

Broj pasoša


Identifikacija stranih fizičkih lica se vrši odabirom vrste identiteta i unosom podatka o identitetu:

Vid

Opis

30

Broj pasoša

31

Broj diplomatske legitimacije

32

Broj lične karte Makedonije

33

Broj lične karte Crne Gore

34

Broj lične karte Albanije

35

Broj lične karte Bosne i Hercegovine

Opciono polje Kupca

Polje Opcija, se automatski konfiguriše u odnosu na odabrani tip identifikacije.

Ovo polje se koristi kao Opciono polje kupca.

Ukoliko je Opcija odabrana kao „00 Bez opcije“, ovo polje se neće uzimati u obzir pri fiskalizaciji računa.

Polje PDV, se automatski konfiguriše u odnosu na odabranu Opciju, tako da ako je ovo polje štiklirano, PDV će biti obračunat u skladu sa pridruženom Tarifnom grupom, u suprotnom, svi artikli trenutne transakcije će biti prebačeni na Tarifnu grupu 0, bez obračunavanja PDV-a.


Opcioni identifikatori:

Vid

Opis

PDV

00

Bez opcije

DA

10

Broj ZPPPDV obrasca

DA

11

Broj REF obrasca

DA

20

Broj SNPDV

NE

21

Broj LNPDV

NE

30

Broj PPO-PDV

NE

31

Broj ZPPO-PDV

NE

32

Broj MPPO-PDV

NE

33

Broj IPPO-PDV

NE

34

Broj jednonamenskog vaučera

DA
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?