Svaki tip transakcije ima definisan set dokumenata koji bliže opisuju način refundiranja tih transakcija:


Tip

Naziv

VD

0

Promet

701 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera) sa svim vidovima plaćanja navedenim u originalnom računu702 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije703 – Refundacija kupcu po osnovu reklamacije, delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije
1

Predračun

711 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera)712 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti
3

Obuka

731 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera) sa svim vidovima plaćanja navedenim u originalnom računu732 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije733 – Refundacija kupcu po osnovu reklamacije, delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije
4

Avans

741 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera) sa svim vidovima plaćanja navedenim u originalnom računu742 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije


Napomena I:

Storno računa u celosti (701, 711, 731 i 741) podrazumeva da se sve stavke računa refundiraju bez mogućnosti delimičnog refundiranja sa svim navedenim oblicima plaćanja iz originalnog računa (poništavanje transakcije).


Napomena II:

Operater ima na raspolaganju dva komandna dugmeta Nuliraj sve I Refundiraj sve, pomoću njih u svakom trenutku Operater može izvršiti Nuliranje (poništavanje) prethodno unetih količina u koloni Refund i otpočeti ponovni edit količina.

Opcija Refundiraj sve, omogućuje Operateru refundiranje svih raspoloživih količina. Ove dve komande se odnose na dokumente refundacije koji nisu pobrojani u Napomeni I.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator