Proces se sastoji iz sledećeg niza koraka:


 1. Odabir tipa transakcije (sekcija 11 lista 11.1) i vida personalizacije (sekcija 11 lista 11.2)
 2. Formairanje liste artikala za prodaju (odabirom artikala sekcija 2) i uređivanjem Grida (6)
 3. Izdavanje komande za izdavanje računa (Korisničko uputstvo strana 8)
 4. Personalizacija računa (opciono u zavisnosti od odabira sa liste 11.2)
 5. Naplata računa (Korisničko uputstvo strana 10)
 6. Formiranje zahteva za fiskalizaciju računa (automatski)
 7. Slanje formiranog zahteva odabranom PFR-u (automatski)
  1. Ukoliko je odabrani PFR u ovom momentu nedostupan, aplikacija će uz obaveštenje Operateru automatski preći na sledeći dostupan PFR
  2. Ukoliko je odabrani PFR ujedno i jedini, aplikacija će onemugućiti izdavanje računa zbog nemogućnosti fiskalizacije istog. Dalji rad Operateru je onemogućen dok se ne obezbedi makar jedan dostupan PFR. Započeta transakcija će se vratiti u prethodno stanje uz zadržavanje tipa započete transakcije i svih stavki (artikala) te transakcije
 8. Čekanje na odgovor PFR-a (automatski)
 9. U slučaju uspešne fiskalizacije od strane PFR-a, aplikacija će:
  1. upisati sve relevantne podataka dobijene u odgovoru PFR-a u bazu podataka
  2. formirati štampanu verziju fiskalnog računa
  3. odštampati fiskalni račun na odabranom POS printeru
  4. otvoriti novu podrazumevanu transakciju Promet / Prodaja
 10. U slučaju neuspešne fiskalizacije računa od strane PFR-a, izdati poruku Operateru o nastaloj grešci i vratiti započetu transakciju u prethodno stanje uz zadržavanje tipa započete transakcije i svih stavki (artikala) te transakcije


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents