Komanda za izdavanje računa se može izvesti klikom na ikonice brze naplate (sekcija 14) ili klikom na ikonicu za kraj računa (ikonica 9)
Tabela uporednog prikaza tastera brze naplate, ikonica i povezanih akcija:

Taster

Akcija

Ikonica

F5

Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Gotovina

 14.1

F6

Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Ček

 14.2

F7

Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Kartica

 14.3

F8

Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Virman (Prenos na račun – Pravna lica)

 14.4


Naplata računa, sa podrazumevanim Instant plaćanjem

 14.5


Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Vaučer

 14.6

END

Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Gotovina

 9


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad