Pod administracijom u samostalnom režimu rada, podrazumeva se ažuriranje svih relevantnih podataka neophodnih za nesmetan rad PosMarket aplikacije, uključujući sledeće:

  • Ažuriranje baze Operatera (Korisnika)
  • Ažuriranje baze Tarifnih grupa
  • Ažuriranje baze Tarifnih stopa
  • Ažuriranje baze Artikala i Cena
  • Ažuriranje baze poslovnih Partnera
  • Ažuriranje priključenih vaga na PosMarket aplikaciju
  • Ažiriranje novih dostupnih verzija programa
  • Provera stanja zaliha i cena artikala u objektu
  • Štampanje etiketa za obeležavanje artikala u rafu – po listi formiranoj od Operatera
  • Pristup posebnoj aplikaciji PosOffice radi vođenja stanja zaliha u objektu (Dokumentaciona operativa)


Napomena:

Ukoliko Komitent (korisnik aplikacije) ne želi vođenje lokalnih zaliha, nije u obavezi da koristi PosOffice aplikaciju.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator