Aplikacija se startuje na klasičan način (duplim klikom na ikonicu PosMarket 3.0 aplikacije na DeskTop-u)


Prilikomm starta, aplikacija vrši niz provera, kako bi obezbedila neophodne uslove za nesmetan rad:


  • Provera sistemskih postavki OS-a u skladu sa uslovima navedenim u Instalacionom uputstvu

Ukoliko sistemske postavke nisu usaglašene, program će uz dozvolu Operatera izvršiti postavku automatski, u slučaju da je sve uredu, nastaviće dalju proveru.


  • Provera prethodno podignutih (startovanih) instanci PosMarket programa

Ukoliko je PosMarket već startovan, program će dati obaveštenje i odbiti zahtev za ponovnim startovanjem, ako nema već podignutih instanci, nastaviće dalju proveru.


  • Provera usaglašenosti sistemskog vremena računa sa vremenom dobijenim od NTP servera

Program će napraviti dva upita vremena i to od Vašeg računara i NTP servera, ukoliko je vremenska razlika veća od +/- 1 minuta, program će dati obaveštenje Operateru o neusaglašenosti vremena i instrukcijom (sugestijom) kako da usaglasi Sistemsko vreme sa zvaničnim vremenom. Program će automatski prekinuti dalji rad.

Ukoliko je NTP server nedostupan (nema interneta), aplikacija će obavestiti Operatera o nemogućnosti provere vremena i preporukom da Operater sam izvrši proveru usaglašenosti vremena svog računara. Aplikacija će nastaviti rad verujući Operateru da je vreme usaglašeno.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files