Baza aktuelnih poreskih stopa se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Poreske stope.Baza aktuelnih poreskih stopa se ažurira svaki put kada se Operater uspešno prijavi u PosMarket aplikaciju, odmah posle unosa odgovarajućih kredencijala vezanih za bezbednosni element.

Proces je potpuno automatizovan i ne zahteva posebnu interakciju Operatera.

Operater ima mogućnost uvida u trenutno aktuelne poreske stope kao i u istorijske promene.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites