Forma za editovanje multi-barkodova:

Komandne ikonice:

Dodavanje novog barkoda

Brisanje odabranog barkoda

Brisanje svih barkodovaBarkod sa čekiranim statusom je primarni barkod.


Artikal može imati samo jedan primarni barkod i neograničeni broj sekundarnih barkodova.


Barkod je jedinstven za artikal, dva i više artikala ne mogu imati isti barkod.


Program ima ugrađen mehanizam provere ispravnosti unetih barkodova po tri podržana standarda: EAN-8, EAN-13 i UPC-12


Podržana je i četvrta grupa barkodova dužine 7 sifara sa vodećom dvojkom, tkz. Težinski barkodovi


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework