Kanal veze sa PFR-om (sekcija 18)


18.1 Status V-PFR-a

18.2 Status L-PFR-a


Statusne oznake PFR-a


Zelena boja – PFR je dostupan - aktivan i trenutno se koristi za fiskalizaciju računa

Žuta boja – PFR je dostupan - na čekanju

Crvena boja – PFR nije dostupan - ne može se koristiti


Prelazak između dva PFR-a se može izvršiti na dva načina:

  • Na zahtev Operatera

Kada Operater klikne na PFR žute boje

  • Automatski

Kada trenutno aktivni (zeleni) PFR postane nedostupan iz ma kog razloga, aktivira se (žuti) PFR koji je do tada bio na čekanju


Napomena:

Ukoliko je PFR crvene boje, nedostupan PFR, on se ne može odabrati ni ručnom ni automatskom metodom.

Ukoliko je samo jedan PFR aktivan (zelen) a drugi nedostupan (crven) i aktivni PFR postane nedostupan, program obustavlja dalji rad dok se ne obezbedi dostupnost makar jednog PFR uređaja.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily