Posle uspešne prijave Operatera (Korisničkim imenom i lozinkom) aplikacija zahteva Autentifikaciju Operatera preko odabranog sertifikata za V-PFR odnosno L-PFR.


Autentifikacija se vrši unosom PAK koda za odabrani fajl sertifikat ili PIN koda za odabrani sertifikat sa Pametne kartice, radi omogućavanja rada sa V-PFR-om i / ili PIN koda za sertifikat na Pametnoj kartici umetnutoj u L-PFR.


Aplikacija podržava dvojnu autentifikaciju za V-PFR i L-PFR.


Legenda:

1 Odabran sertifikat na sekciji 3 forme za prijavu


2 Unos PAK koda za odabrani sertifikat

   Ukoliko je odabran sertifikat sa pametne kartice ova labela će biti preimenovana u PIN kod


3 Unos PIN koda za pametnu karticu umetnutu u L-PFR


4 Info panel za ispis statusnih promena


5 Provera unetih kredencijala

   Ukoliko je provera dotupnosti makar jednog PFR-a uspešna ovo dugme će biti preimenovano u „Nastavi“


6 Odustanak, vraćanje na prethodnu formuPosle unetih PAK/PIN kodova, aplikacija vrši proveru na sledeći način:


Ukoliko je unet PAK/PIN kod za V-PFR (polje 2):

 • Provera dostupnosti URL-a sa odgovarajućeg OID-a odabranog sertifikata
 • Ako je servis dostupan, provera validnosti unetog PAK/PIN koda


U slučaju greške na bilo kom gore navedenom koraku provere, servis V-PFR-a će biti proglašen nedostupnim


Ukoliko je unet PIN kod za L-PFR (polje 3):

 • Provera dostupnosti URL-a navedenog u postavci L-PFR-a
 • Ako je servis dostupan, provera validnosti unetog PIN koda


U slučaju greške na bilo kom gore navedenom koraku provere, servis L-PFR-a će biti proglašen nedostupnim.

Scenario 1

Oba servisa su dostupna: Program će na osnovu odabranog PFR-a uraditi sledeće:

 • Preuzeti trenutno važeće poreske stope i upisati ih u lokalnu bazu poreskih stopa sa pripadajućim verzijama i periodom važenja
 • Preuzeti postavke radnog okruženja i izvršiti auto-postavku aplikacije
 • Omogućiti Operateru da uđe u operativni mod rada programa

Scenario 2

Jedan od servisa je dostupan: Program će na osnovu dostupnog PFR-a uraditi sledeće:

 • Preuzeti trenutno važeće poreske stope i upisati ih u lokalnu bazu poreskih stopa sa pripadajućim verzijama i periodom važenja
 • Preuzeti postavke radnog okruženja i izvršiti auto-postavku aplikacije
 • Omogućiti Operateru da uđe u operativni mod rada programa


Scenario 3

Nijedan od servisa nije dostupan:

 • Onemogućiti Operateru da uđe u operativni mod rada isključivanjem dugmeta (dugme 5)
 • Ponuditi opciju vraćanja na prethodnu formu  (formu za prijavu) klikom na dugme Odustani (dugme 6)


 NAPOMENA:

Dostupnost servisa PFR-a se izražava kroz dva zadovoljena uslova:

 • Dostupnost servisa na zadatom URL-u
 • Validnost unetog PAK/PIN koda

Ukoliko je Operater pogrešno uneo PAK/PIN kod i PFR servis bude nedostupan, Operater može odustati i vratiti se na prethodnu formu kako bi izvršio ponovnu prijavu i ponovio proces Autentifikacije, klikom na Odustani (dugme 6).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator