Operater započinje račun odabirom željenog tipa prometa i vida personalizacije u sekciji Transakcija (11)Podrazumevana vrednost je Promet/Prodaja, bez odabrane personalizacije (nepersonalizovani promet).


Odabir tipa prometa se vrši sa padajuće liste 11.1Odabir vrste personalizacije prometa, Operater vrši odabirom sa padajuće liste 11.2Informacije o odabranoj vrsti prometa se dobijaju na sekciji 1, u sledećem obliku:Napomena:

Program za podrazumevanu vrstu prometa uvek uzima Nepersonalizovani vid Promet/Prodaje.


Ukoliko je Operater odabrao neku drugu kombinaciju prometa, posle izdatog računa ponovo se setuje podrazumevani vid prodaje.


Primer:

Operater je odabrao Predračun / Prodaju sa vidom personalizacije Domaće pravno lice, posle izdavanja predračuna, aplikacija će automatski odabrati Nepersonalizovani vid Promet/Prodaje kao narednu transakciju.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool