Ako su uneti kredencijali dobri i uspešno izvedene sve provere, dugme 5, će se preimenovati sa „Proveri“ na „Nastavi“ i omogućiti Operateru prelazak u Operativni mod rada, kao na slici:Primer forme za proveru kredencijala u slučaju nekorektnog unosa


Primer forme za proveru kredencijala ako sve u redu, sa preuzimanjem radnog okruženja i postavki od PFR-a


Operater klikom na dugme „Nastavi“ prelazi u Operativni mod rada PosMarket aplikacije.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator