Program podržava odobravanje popusta pri izdavanju računa na dva načina:

  • ako je aplikacija postavljena kao StandAlone (samostalna), pozivom procedure popusta Ctrl+O, ili
  • ako je postavljena kao deo ERP-a u (Cloud režim rada), automatskim izvršavanjem


U režimu samostalnog izvršavanja programa, Operater poziva proceduru (tasterima Ctrl+O), kao na slici:Ostvarivanje popusta vrši unosom procenta popusta i njegove primene na račun, i to: Primenom na stavku/e ili ceo račun.


Moguće je kombinovati procente popusta na istom računu sa više procenata, primenom zadatog procenta na različite stavke.


Ovom procedurom je omogućeno i ukidanje pojedinačnih popusta ili popusta na ceo račun.


Napomena I:

Procedura za odobravanje popusta se poziva pre procedure izdavanje računa.

Ako je Operater ušao u proceduru izdavanja računa (i nalazi se u odabiru identifikacije kupca ili naplate računa), odustajanjem, može da se vrati na Glavnu formu (sa zadržanim svim prethodno otkucanim stavkama) i da pozove proceduru odobravanja popusta i potom ponovi proceduru za izdavanje računa.


Napomena II:

Ukoliko je aplikacija podešena da radi kao sastavni deo ERP-a, poziv za odobravanje popusta sa Ctrl+O više nije moguć. Politika popusta i akcija se definiše na nivou ERP-a, tako da se njihova primena odvija automatski uz prikladna obaveštenja Operateru o njihovoj primeni (ostvarenju).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites