Po izvršenim inicijalnim proverama, aplikacija zahteva od Operatera prijavu svojim Korisničkim imenom i lozinkom.


Samo autentifikovani Korisnici (Operateri) mogu da pristupe aplikaciji.


Forma za prijavu Operatera, kao na slici:

Legenda:

1 HID – Jedinstveni ID instance aplikacije

2 PFR – Odabir podrazumevanog PFR uređaja

3 Dostupni sertifikati vezani za Poreskog obveznika i mesto prodaje

4 Odabir poslovne godine, podrazumevano tekuća godina

5 Korisničko ime

6 Lozinka

7 Dugme za prijavu

8 Dugme za odustanak

9 Pristup formi za licencne ključeve

10 Pristup konfiguracionim podacima

11 Osvežavanje dostupnih sertifikata

12 Kontakt podaci Proizvođača softvera


Forma za prijavu će na osnovu Globalne postavke, automatski odabrati podrazumevani PFR.

Operater može odlučiti koji PFR će koristiti u daljem radu, klikom na željeni PFR (stavka 2).


Postavka podrazumevanog PFR uređaja se vrši na formi za Konfiguraciju aplikacije (sekcija 8)


Dostupni sertifikati se učitavaju sa liste dostupnih sertifikata na sledeći način:

  • Sertifikat mora biti izdat od strane Poreske uprave (SUF-a)
  • Sertifikat mora imati odgovarajući OID sa upisanim PIB-om Obveznika (stavka 3.1 Postavke)
  • Sertifikat mora imati odgovarajući JID u nazivu poslovnice (stavka 4.1 Postavke)
  • Sertifikat mora zadovoljiti proveru lanca sertifikata
  • Sertifikat mora biti važeći u momentu učitavanja


Lista dostupnih sertifikata se može osvežiti klikom na ikonicu 11

Program podržava sve vidove sertifikata bilo u obliku instaliranih fajl sertifikata ili prisutnih pametnih kartica, ukoliko zadovoljavaju gore navedene uslove.

Operater sa padajuće liste 3 može odabrati željeni sertifikat.

Ukoliko nema dostupnih sertifiakta, V-PFR će automatski biti nedostupan za odabir (stavka 2)

Ukoliko na konfiguracionoj formi u (odeljak 8), nije postavljen URL sa lokalnim PFR-om, L-PFR će automatski biti nedostupan za odabir (stavka 2 forme za prijavu).

Aplikacija će odbiti prijavu Operatera, ukoliko bar jedan PFR nije dostupan.

Preporuka svim korisnicima aplikacije je da imaju dostupna oba PFR-a, kako bi im aplikacija omogućila što komforniji rad.


NAPOMENA:

Korisnici bi trebalo da koriste sledeću postavku PosMarket-a:

  • Instaliran jedan fajl sertifikat za rad sa V-PFR uređajem
  • Konfigurisan posvećen ili deljeni L-PFR uređaj
  • Sertifikat sa Pametne kartice koristiti na L-PFR uređajuCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor