kasa_ico

POS MARKET 3.0

POS Market 3.0 je aplikativni Desktop program namenjen trgovinskim preduzećima za izdavanje fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Brz i jednostavan

POS Market je inovativno i jedinstveno softversko rešenje za rad sa fisklanim uređajima čiji je prioritet brzina i fleskibilnost u radu sa kupcima u maloprodaji.

Modularan

Softversko rešenje koje pruža komfor u dva režima rada (standalone/cloud). Nezavisno da li imate jedan ili više objekata, POS Market može biti samostalan ili deo većeg lanca marketa.

Korisnički orijentisan

POS Market omogućava lako definisanje novih kasira, kao i administraciju baze artikala, kupaca i dozvola. Jednostavna primena popusta i Loyality sistema. Brzo i lako praćenje izdatih računa i zaliha na stanju, kao i štampanje izveštaja.

Tehnički uslovi

 • Računar i operativni sistem:

  POS Market softversko rešenje zahteva minimalna ulaganja u pogledu opreme, dovoljan je najobičniji Office računar sa instaliranim Windows 7 x86/x64 operativnim sistemom.
  Podržani operativni sistemi:

  • - Windows 7
  • - Windows 8
  • - Windows 10

  U slučaju da je program u Cloud režimu rada, tj. deo centralizovanog sistema, onda je nephodna i internet konekcija.

 • Periferni uređaji:

  Štampači:

  • - POS štampači priključeni preko COM / LPT i USB porta
  • - Ostali štampači (laserski, termalni, inkjet, matrični,...)

  Barkod skeneri:

  • - 1D barkod skeneri priključeni preko PS/2 / COM ili USB porta
  • - 2D QR skeneri priključeni preko USB porta

  RFID uređaji:

  • - RFID priključeni preko COM ili USB porta

  Eksterni POS displeji:

  • - POS displeji priključeni preko COM ili USB porta

  Vage:

  • - Vage priključene preko COM ili UTP mrežnog porta

  CardReader-i:

  • - Čitači pametnih kartica priključeni preko USB porta

  PointingDevice:

  • - Uređaji tipa TouchPad-a, Mouse-a i drugih uređaja namenjenih za interakciju sa grafičkim interfejsom

  Keyboard:

  • - Ugrađenih ili eksternih tastatura i NumPad-ova namenjenih za unos alfanumeričkih podataka

 • Pre instalacije:

  Pre instalacije POS Marketa potrebno je izvršiti lokalno setovanje operativnog sistema na Serbian Latin za non-Unicode aplikacije u regionalnim podešavanjima.
  Zatim redosledno instalirati podređene programe:

     1. Ukoliko na Vašem sistemu ne postoji .NET RunTime verzija 4.7.1. ili novija, morate je preuzeti i instalirati na Vaš operativni sistem.

     2. MPS RunTime kontrole v2.5 ili više verzije

     3. PostGreSQL server baze podataka

  U slučaju da je program u Standalone režimu rada neophodno je instalirati PosOffice aplikaciju za administraciju kasa na lokalnoj mreži.

spreman za novu e-fiskalizaciju

POS MARKET 3.0

PosMarket 3.0 pedstavlja Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) softverskog tipa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS 153/20 i 96/21) koji se primenjuje od 01.11.2021. godine.

U skladu sa Zakonom, PosMarket 3.0 je namenjen izdavanju fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Kako bi obezbedio nephodne uslove za nesmetan rad, PosMarket 3.0 je dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave, koristeći HTTPS protokol za komunikaciju sa V-PFR-om kao i HTTP protokol u komunikaciji sa L-PFR-om.

izgled novog fiskalnog računa

elementi elektronske fiskalizacije

Dokumentacija

3
Preuzimanje

Prednosti POS MARKETA 3.0

 • Brza i laka instalacija i konfiguracija
 • Jednostavna upotreba i bogat korisnički interfejs
 • StandAlone i Cloud režimi rada
 • Visok stepen automatizacije u novoj e-Fiskalizaciji
 • Širok spektar funkcionalnosti i modularnosti sistema
 • Niski troškovi implementacije 
 • Optimizovan za rad u objektima sa velikim brojem kupaca
 • Garantuje sigurnost i zaštićenost podataka
 • Tehnička podrška 24/7
 • Ne zahteva dodatne softverske niti hardverske komponente
 • Pruža mogućnost povezivanja i automatizacije vaga za merenje proizvoda
 • Pruža mogućnost povezivanja sa ERP softverom i autmatskim uknjižavanjem računa
 • Podržava brzo prebacivanje sa V-PFR na L-PFR i obratno
 • Dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave 
pos-market-laptop bez pozadine

CENOVNIK

STARTUP

10 € / Mesečno

 • Licenca za jedan računar odnosno jedno prodajno mesto
 • PosOffice aplikacija za administraciju poslovanja u okviru objekta
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Obuka za rad sa MPS softverom u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška (pon-ned, 8-21h)
 • Sve najnovije verzije programa


 • Ugovorena mesečna obaveza u trajanju od 2 godine


BUSINESS

150 € / Jednokratno

 • Licenca za jedan računar odnosno jedno prodajno mesto
 • PosOffice aplikacija za administraciju poslovanja u okviru objekta
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Obuka za rad sa MPS softverom u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška (pon-ned, 8-21h)
 • Sve najnovije verzije programa

CENOVNIK

Startup

Paket
10 / Mesečno
 • Jedna POS Market mesečna licenca
 • PosOffice aplikacija za administraciju poslovanja u okviru objekta
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Obuka za rad sa MPS softverom u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška 24/7
 • Sve najnovije verzije programa
 • Ugovorna mesečna obaveza u trajanju od 2 godine

Business

Paket
150 / Jednokratno
 • Jedna POS Market trajna licenca
 • PosOffice aplikacija za administraciju poslovanja u okviru objekta
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Obuka za rad sa MPS softverom u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška 24/7
 • Sve najnovije verzije programa

Uživamo poverenje najboljih