kasa_ico

POS MARKET 3.0

POS Market 3.0 je aplikativni Desktop program namenjen trgovinskim preduzećima za izdavanje fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Brz i jednostavan

POS Market je inovativno i jedinstveno softversko rešenje za rad sa fisklanim uređajima čiji je prioritet brzina i fleskibilnost u radu sa kupcima u maloprodaji.

Modularan

Softversko rešenje koje pruža komfor u dva režima rada (standalone / cloud). Nezavisno da li imate jedan ili više objekata, POS Market može biti samostalan ili deo većeg lanca marketa.

Korisnički orijentisan

POS Market omogućava lako definisanje novih kasira, kao i administraciju baze artikala, kupaca i dozvola. Jednostavna primena popusta i Loyality sistema. Brzo i lako praćenje izdatih računa i zaliha na stanju, kao i štampanje izveštaja.

Brz i jednostavan

Modularan

Korisnički orijentisan

Brz i jednostavan

Modularan

Korisnički orijentisan

TEHNIČKI USLOVI

Računar i operativni sistem:

POS Market softversko rešenje zahteva minimalna ulaganja u pogledu opreme, dovoljan je najobičniji Office računar sa instaliranim Windows 7 x86/x64 operativnim sistemom i internet konekcijom.

 

Podržani operativni sistemi:

 • Windows 7 x86/x64 Service Pack 1
 • Windows 8.1 x86/x64
 • Windows 10 x86/x64
 • Windows 11 x64

Periferni uređaji:

Štampači:

  • POS štampači priključeni preko COM / LPT i USB porta
  • Ostali štampači (laserski, termalni, inkjet, matrični,…)

Barkod skeneri:

  • 1D barkod skeneri priključeni preko PS/2 / COM ili USB porta
  • 2D QR skeneri priključeni preko USB porta

RFID uređaji:

  • RFID priključeni preko COM ili USB porta

Eksterni POS displeji:

  • POS displeji priključeni preko COM ili USB porta

Vage:

  • Vage priključene preko COM ili UTP mrežnog porta

CardReader-i:

  • Čitači pametnih kartica priključeni preko USB porta

PointingDevice:

  • Uređaji tipa TouchPad-a, Mouse-a i drugih uređaja namenjenih za interakciju sa grafičkim interfejsom

Keyboard:

  • Ugrađenih ili eksternih tastatura i NumPad-ova namenjenih za unos alfanumeričkih podataka

Podržani štampači:

Epson:

  • Epson TM-T88V
  • Epson TM-T20III
  • Epson LX-300

Star:

  • Star TSP 100 III
  • Star TSP 650

SamTec:

  • SamTec M811

Citizen:

  • Citizen E-351

Metapace:

  • Metapace T-3
  • MetaPace T-40
  • MetaPace T-25

Birch:

  • Birch CP-Q1
  • Birch CP-Q3
  • Birch QX3
  • Birch A5-30

Int Raster:

  • Int Raster TP-8017
  • Int Raster DP-25MX
  • Int Raster FP-700

*Bilo koji A4 laserski ili inkjet štampač

*Podržana širina papira (u zavisnosti od printera) 58-80mm

Pre instalacije:

Pre instalacije POS Marketa potrebno je izvršiti lokalno setovanje operativnog sistema na Serbian Latin za non-Unicode aplikacije u regionalnim podešavanjima.

Zatim redosledno instalirati podređene programe:

 1. Ukoliko na Vašem sistemu ne postoji .NET Framework verzija 4.7.2 ili novija, morate je preuzeti i instalirati na Vaš operativni sistem.
 2. MPS RunTime kontrole v2.5 ili više verzije
 3. PostGreSQL server baze podataka

U slučaju da je program u Standalone režimu rada neophodno je instalirati PosOffice aplikaciju za administraciju kasa na lokalnoj mreži.

spreman za novu e-fiskalizaciju

POS MARKET 3.0

PosMarket 3.0 pedstavlja Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) softverskog tipa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS 153/20 i 96/21) koji se primenjuje od 01.11.2021. godine.

U skladu sa Zakonom, PosMarket 3.0 je namenjen izdavanju fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Kako bi obezbedio neophodne uslove za nesmetan rad, PosMarket 3.0 je dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave, koristeći HTTPS protokol za komunikaciju sa V-PFR-om kao i HTTP protokol u komunikaciji sa L-PFR-om.


Program je prošao proces sertifikacije od strane Poreske uprave pod brojem 346/3.0

izgled novog fiskalnog računa

elementi elektronske fiskalizacije

Dokumentacija

3
Preuzimanje

Prednosti POS MARKETA 3.0

0
+
Aktivnih Licenci
0
+
Zadovoljnih Klijenata
pos-market-laptop bez pozadine

Cenovnik usluga

Ponovna obuka ili intervencija

2.000 Dinara/sat

*online

Ponovna obuka ili intervencija

3.000 Dinara/sat

*kod korisnika

Razvoj na zahtev korisnika

4.500 Dinara/sat

*programerski sat

Prilagođavanje podataka za uvoz

1.000 Dinara/sat

*uvoz artikala / partnera

Reparacija baze ESIR-a

3.000 Dinara/sat

*online / kod korisnika

Dijagnostika kvarova

3.000 Dinara/sat

*koji nisu nedostatak MPS proizvoda

pos market paketi

Startup

Standalone Paket
1.500 Dinara / Mesečno
 • Jedna POS Market tromesečna licenca
 • PosOffice aplikacija za administraciju poslovanja u okviru objekta
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Inicijalna obuka kasira u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška 24/7
 • Sve najnovije verzije programa
 • Štampana dokumentacija (Korisničko, Instalaciono i Tehničko uputstvo)
 • ERP nezavisan
 • Distributerski rabat - 15%
 • Plaćanje se vrši kvartalno (3 meseca unapred)

Business

Cloud Paket
1.000 Dinara / Mesečno
 • Jedna POS Market mesečna licenca
 • ERP aplikacija za administraciju poslovanja preko Cloud-a
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Inicijalna obuka kasira u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška 24/7
 • Sve najnovije verzije programa
 • Štampana dokumentacija (Korisničko, Instalaciono i Tehničko uputstvo)
 • ERP zavisan (Konfiguracija ESIR Clud-a)
 • Distributerski rabat - 15%
 • Plaćanje se vrši na kraju meseca za tekući mesec
 • Uvoz i prilagođavanje podataka iz drugih aplikacija

NAŠI KLIJENTI