kasa_ico

POS MARKET 3.0

POS Market 3.0 je aplikativni Desktop program namenjen trgovinskim preduzećima za izdavanje fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Brz i jednostavan

POS Market je inovativno i jedinstveno softversko rešenje za rad sa fisklanim uređajima čiji je prioritet brzina i fleskibilnost u radu sa kupcima u maloprodaji.

Modularan

Softversko rešenje koje pruža komfor u dva režima rada (standalone / cloud). Nezavisno da li imate jedan ili više objekata, POS Market može biti samostalan ili deo većeg lanca marketa.

Korisnički orijentisan

POS Market omogućava lako definisanje novih kasira, kao i administraciju baze artikala, kupaca i dozvola. Jednostavna primena popusta i Loyality sistema. Brzo i lako praćenje izdatih računa i zaliha na stanju, kao i štampanje izveštaja.

Brz i jednostavan

Modularan

Korisnički orijentisan

TEHNIČKI USLOVI

 • Računar i operativni sistem:

  POS Market softversko rešenje zahteva minimalna ulaganja u pogledu opreme, dovoljan je najobičniji Office računar sa instaliranim Windows 7 x86/x64 operativnim sistemom i internet konekcijom.

  Podržani operativni sistemi:

  • - Windows 7    x86/x64 Service Pack 1
  • - Windows 8.1 x86/x64
  • - Windows 10  x86/x64
  • - Windows 11   x64

 • Periferni uređaji:

  Štampači:

  • - POS štampači priključeni preko COM / LPT i USB porta
  • - Ostali štampači (laserski, termalni, inkjet, matrični,...)

  Barkod skeneri:

  • - 1D barkod skeneri priključeni preko PS/2 / COM ili USB porta
  • - 2D QR skeneri priključeni preko USB porta

  RFID uređaji:

  • - RFID priključeni preko COM ili USB porta

  Eksterni POS displeji:

  • - POS displeji priključeni preko COM ili USB porta

  Vage:

  • - Vage priključene preko COM ili UTP mrežnog porta

  CardReader-i:

  • - Čitači pametnih kartica priključeni preko USB porta

  PointingDevice:

  • - Uređaji tipa TouchPad-a, Mouse-a i drugih uređaja namenjenih za interakciju sa grafičkim interfejsom

  Keyboard:

  • - Ugrađenih ili eksternih tastatura i NumPad-ova namenjenih za unos alfanumeričkih podataka

 • Podržani štampači:

  Epson:

  Epson TM-T88V
  Epson TM-T20III
  Epson LX-300

  Star:

  Star TSP 100 III
  Star TSP 650

  SamTec:

  SamTec M811

  Citizen:

  Citizen E-351

  Metapace:

  Metapace T-3
  MetaPace T-40
  MetaPace T-25

  Birch:

  Birch CP-Q1
  Birch CP-Q3
  Birch QX3
  Birch A5-30

  Int Raster:

  Int Raster TP-8017
  Int Raster DP-25MX
  Int Raster FP-700

  *Bilo koji A4 laserski ili inkjet štampač

  *Podržana širina papira (u zavisnosti od printera) 58-80mm

 • Pre instalacije:

  Pre instalacije POS Marketa potrebno je izvršiti lokalno setovanje operativnog sistema na Serbian Latin za non-Unicode aplikacije u regionalnim podešavanjima.

  Zatim redosledno instalirati podređene programe:

  1. Ukoliko na Vašem sistemu ne postoji .NET Framework verzija 4.7.2 ili novija, morate je preuzeti i instalirati na Vaš operativni sistem.

  2. MPS RunTime kontrole v2.5 ili više verzije

  3. PostGreSQL server baze podataka

  U slučaju da je program u Standalone režimu rada neophodno je instalirati PosOffice aplikaciju za administraciju kasa na lokalnoj mreži.

spreman za novu e-fiskalizaciju

POS MARKET 3.0

PosMarket 3.0 pedstavlja Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) softverskog tipa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS 153/20 i 96/21) koji se primenjuje od 01.11.2021. godine.

U skladu sa Zakonom, PosMarket 3.0 je namenjen izdavanju fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Kako bi obezbedio neophodne uslove za nesmetan rad, PosMarket 3.0 je dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave, koristeći HTTPS protokol za komunikaciju sa V-PFR-om kao i HTTP protokol u komunikaciji sa L-PFR-om.


Program je prošao proces sertifikacije od strane Poreske uprave pod brojem 346/3.0

izgled novog fiskalnog računa

elementi elektronske fiskalizacije

Dokumentacija

3
Preuzimanje

Prednosti POS MARKETA 3.0

 • Brza i laka instalacija i konfiguracija
 • Jednostavna upotreba i bogat korisnički interfejs
 • StandAlone i Cloud režimi rada
 • Visok stepen automatizacije u novoj e-Fiskalizaciji
 • Širok spektar funkcionalnosti i modularnosti sistema
 • Niski troškovi implementacije 
 • Optimizovan za rad u objektima sa velikim brojem kupaca
 • Garantuje sigurnost i zaštićenost podataka
 • Tehnička podrška 24/7
 • Ne zahteva dodatne softverske niti hardverske komponente
 • Pruža mogućnost povezivanja i automatizacije vaga za merenje proizvoda
 • Pruža mogućnost povezivanja sa ERP softverom i autmatskim uknjižavanjem računa
 • Podržava brzo prebacivanje sa V-PFR na L-PFR i obratno
 • Dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave 
0
+
Aktivnih Licenci
0
+
Zadovoljnih Klijenata
pos-market-laptop bez pozadine

Cenovnik usluga

Ponovna obuka ili intervencija

2.000 Dinara/sat

*online

Ponovna obuka ili intervencija

3.000 Dinara/sat

*kod korisnika

Razvoj na zahtev korisnika

4.500 Dinara/sat

*programerski sat

Prilagođavanje podataka za uvoz

1.000 Dinara/sat

*uvoz artikala / partnera

Reparacija baze ESIR-a

3.000 Dinara/sat

*online / kod korisnika

Dijagnostika kvarova

3.000 Dinara/sat

*koji nisu nedostatak MPS proizvoda

pos market paketi

Startup

Standalone Paket
1.000 Dinara / Mesečno
 • Jedna POS Market tromesečna licenca
 • PosOffice aplikacija za administraciju poslovanja u okviru objekta
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Inicijalna obuka kasira u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška 24/7
 • Sve najnovije verzije programa
 • Štampana dokumentacija (Korisničko, Instalaciono i Tehničko uputstvo)
 • ERP nezavisan
 • Distributerski rabat - 30%
 • Plaćanje se vrši kvartalno (3 meseca unapred)

Business

Cloud Paket
700 Dinara / Mesečno
 • Jedna POS Market mesečna licenca
 • ERP aplikacija za administraciju poslovanja preko Cloud-a
 • Inicijalizacija baze podataka
 • Inicijalna obuka kasira u trajanju od 3h
 • Asistencija tokom prvog dana korišćenja programa
 • Sve izmene i dopune MPS proizvoda uključenih u redovan razvoj
 • Tehnička podrška 24/7
 • Sve najnovije verzije programa
 • Štampana dokumentacija (Korisničko, Instalaciono i Tehničko uputstvo)
 • ERP zavisan (Konfiguracija ESIR Clud-a)
 • Distributerski rabat - 30%
 • Plaćanje se vrši na kraju meseca za tekući mesec
 • Dodatna naplata po broju izvršenih transakcija na kraju meseca
 • Uvoz i prilagođavanje podataka iz drugih aplikacija

NAŠI KLIJENTI