te

POS Restoran

Aplikativni DeskTop program za evidentiranje prodaje putem fiskalnog uređaja specijalizovan za rad u restoranima i kafićima sa podrškom za ekran na dodir

TEHNIČKI USLOVI

Računar i operativni sistem

MPS softversko rešenje zahteva minimalna ulaganja u pogledu opreme, dovoljan je najobičniji Office računar sa instaliranim Windows 7 x86/x64 operativnim sistemom i internet konekcijom.

Podržani operativni sistemi:

  • Windows 7 x86/x64 Service Pack 1
  • Windows 8.1 x86/x64
  • Windows 10 x86/x64
  • Windows 11 x64

Podređeni programi

Pre instalacije POS Restorana potrebno je izvršiti lokalno setovanje operativnog sistema na Serbian Latin za non-Unicode aplikacije u regionalnim podešavanjima.

Zatim redosledno instalirati podređene programe:

  1. Ukoliko na Vašem sistemu ne postoji .NET Framework verzija 4.7.2 ili novija, morate je preuzeti i instalirati na Vaš operativni sistem.
  2. MPS RunTime kontrole v2.5 ili više verzije
  3. PostGreSQL server baze podataka

U slučaju da je program u Standalone režimu rada neophodno je instalirati PosOffice aplikaciju za administraciju kasa na lokalnoj mreži.

Podržani štampači

Int Raster:

  • Int Raster DP-25MX
  • Int Raster DP-100MX