office@ms.rs 063 315-975 Kralja Aleksandra Obrenovića 72/35, Mladenovac
mps-icon

MPS

Aplikativni DeskTop program za obavljanje poslova administriranja, evidentiranja i knjiženja poslovnih promena

Uputstvo za instalaciju

Minimum system requirements: Windows XP SP3 x86/x64

Recomended system requirements: Windows 7 x86/x64

Zahteva lokalno setovanje OS-a na Serbian Latin za non-Unicode aplikacije.