Preuzimanje Softvera

MPS 2.0

Aplikativni poslovno knjigovodstveni program za obavljanje poslova administriranja, evidentiranja i knjiženja poslovnih promena.

Podređeni programi

Programi koji su neophodni za rad MPS 2.0 aplikacije.

MPS 2.0 Dodatni Moduli

Dodatni moduli za rad u MPS aplikaciji.

Dodatak – OCR

Dodatak – Obrada crteža

Dodatak – Android

MPS 2.0

Produkciona verzija namenjena krajnjim korisnicima.

POS Market 3.0

POS Market 3.0 je aplikativni Desktop program namenjen trgovinskim preduzećima za izdavanje fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Podređeni programi

Programi koji su neophodni za rad MPS POS Marketa.

POS Market 3.0 Developer

Developer verzija namenjena programerima za testiranje okruženja.

PosMarket postavka

POS Market 3.0 Produkcioni

Produkciona verzija namenjena krajnjim korisnicima.

Odaberite verziju za preuzimanje:

*TS verzija sa podrškom za touch panele

LPFR Softver

Program namenjen ze nesmetan rad POS Marketa 3.0 u slučaju prekida interneta i/ili problema u komunikaciji sa Poreskom upravom.

Octopos LPFR

LPFR kompanije Octopos.

myLPFR

LPFR kompanije myOffice.

IntRaster LPFR

LPFR kompanije IntRaster.

POS Market 3.0

POS Market 3.0 je aplikativni Desktop program namenjen trgovinskim preduzećima za izdavanje fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Podređeni programi

Programi koji su neophodni za rad MPS POS Marketa.

POS Market 3.0 Developer

Developer verzija namenjena programerima za testiranje okruženja.

POS Market 3.0 Produkcioni

Produkciona verzija namenjena krajnjim korisnicima.

Odaberite verziju za preuzimanje.

*TS verzija sa podrškom za touch panele

LPFR Softver

Program namenjen ze nesmetan rad POS Marketa 3.0 u slučaju prekida interneta i/ili problema u komunikaciji sa Poreskom upravom.

Octopos LPFR

LPFR kompanije Octopos.

myLPFR

LPFR kompanije myOffice.

IntRaster LPFR

LPFR kompanije IntRaster.

Podređeni programi

Programi i biblioteke namenjene nesmetanom radu MPS proizvoda, kao i pružanju tehničke podrške krajnjim korisnicima.

.NET Framework

Instalacioni paketi za .NET Runtime Framwork.

Verzija 3.5

Verzija 4.5.1

Verzija 4.7.2

Remote Access

Program za daljinski pristup i pružanje IT podrške krajnjim korisnicima.

C++ Redistributable

Instalacioni paket za Microsoft Visual C++ Redistributable biblioteku.

SUF Sertifikati

Trusted root i Intermediate SUF sertifikati.

Windows 7 TLS 1.2 Update

KB3140245 & UpdateFix.exe