Agencijsko Trgovinska Radnja

MILENIJUM

Osnovana je 2002. godine, kao mala softverska kuća za izradu aplikativnog softvera. 

Cilj izrade “malih” softverskih rešenja je bio automatizacija manjih poslovnih aktivnosti u preduzetničkim radnjama kao i malim preduzećima. 

Vremenom, zahtev tržišta i postojećih Klijenata je inicirao stvaranje “ozbiljnijeg” aplikativnog rešenja. 

Sam proces unapređenja i rasta aplikativnih proizvoda iz naše kuće, išao je sledećim tokom: 

 • Korisnički interfejs (od DOS CRT-a do Windows GUI-a) 
 • Baze podataka (od dBase DBF datoteka i FileShare-inga do Servera baza, SQL-a i Cloud-inga) 
 • Razmena podataka (od klasičnog kopiranja fajlova do Replication script-ova)
 • Izveštaji (od klasičnih TXT datoteka i matričnih štampača do Grafik Report-ova) 
 • Uvođenje ClipBoard-a za dvosmernu razmenu podataka između aplikativnih formi i Office alata 
 • Integracije programa za elektronska plaćanja u oba smera 
 • POS programa (koji komuniciraju sa fisklanim uređajima na bazi direktne komunikacije) 

Sadašnji aplikativni proizvodi se mogu podelite u tri kategorije: 

 • Aplikacija za manipulisanje dokumentima kao i vođenje poslovnih knjiga MPS 
 • Aplikacija za evidentiranje prodaje preko fiskalnih uređaja u marketima i restoranima 
 • Aplikacija za povezivanje fiskalnih uređaja sa drugim aplikativnim programima putem razmene fajlova 

Svaki od gore navedenih proizvoda je pravljen kao celina za sebe, s’ tim da je najsloženija aplikacija MPS pravljena po sistemu modularnosti, u cilju jednostavnijeg održavanja. 

Sve aplikacije izrađene od strane ATR MILENIJUM-a su autorska dela, proizvedena u okviru registrovane delatnosti. Korišćenje softvera je dozvoljeno uz odgovarajuću dozvolu (licencu) autora. Licenca nije besplatna. Kupovina licence omogućuje Korisniku korišćenje softvera pod odgovarajućim uslovima koji su predmet ugovaranja. Isključivi vlasnik izvornog i izvršnog koda je autor softvera. 

Vlasnik 

Saša Milošević

Agencijsko Trgovinska Radnja

MILENIJUM

Osnovana je 2002. godine, kao mala softverska kuća za izradu aplikativnog softvera. 

Cilj izrade “malih” softverskih rešenja je bio automatizacija manjih poslovnih aktivnosti u preduzetničkim radnjama kao i malim preduzećima. 

Vremenom, zahtev tržišta i postojećih Klijenata je inicirao stvaranje “ozbiljnijeg” aplikativnog rešenja. 

Sam proces unapređenja i rasta aplikativnih proizvoda iz naše kuće, išao je sledećim tokom: 

 • Korisnički interfejs (od DOS CRT-a do Windows GUI-a) 
 • Baze podataka (od dBase DBF datoteka i FileShare-inga do Servera baza, SQL-a i Cloud-inga) 
 • Razmena podataka (od klasičnog kopiranja fajlova do Replication script-ova)
 • Izveštaji (od klasičnih TXT datoteka i matričnih štampača do Grafik Report-ova) 
 • Uvođenje ClipBoard-a za dvosmernu razmenu podataka između aplikativnih formi i Office alata 
 • Integracije programa za elektronska plaćanja u oba smera 
 • POS programa (koji komuniciraju sa fisklanim uređajima na bazi direktne komunikacije) 

Sadašnji aplikativni proizvodi se mogu podelite u tri kategorije: 

 • Aplikacija za manipulisanje dokumentima kao i vođenje poslovnih knjiga MPS 
 • Aplikacija za evidentiranje prodaje preko fiskalnih uređaja u marketima i restoranima 
 • Aplikacija za povezivanje fiskalnih uređaja sa drugim aplikativnim programima putem razmene fajlova 

Svaki od gore navedenih proizvoda je pravljen kao celina za sebe, s’ tim da je najsloženija aplikacija MPS pravljena po sistemu modularnosti, u cilju jednostavnijeg održavanja. 

Sve aplikacije izrađene od strane ATR MILENIJUM-a su autorska dela, proizvedena u okviru registrovane delatnosti. Korišćenje softvera je dozvoljeno uz odgovarajuću dozvolu (licencu) autora. Licenca nije besplatna. Kupovina licence omogućuje Korisniku korišćenje softvera pod odgovarajućim uslovima koji su predmet ugovaranja. Isključivi vlasnik izvornog i izvršnog koda je autor softvera. 

Vlasnik 

Saša Milošević