restoran-icon

POS Restoran

Aplikativni DeskTop program za evidentiranje prodaje putem fiskalnog uređaja specijalizovan za rad u restoranima i kafićima sa podrškom za ekran na dodir

Uputstvo za instalaciju

Minimum system requirements: Windows XP SP3 x86/x64

Recomended system requirements: Windows 7 x86/x64

Zahteva lokalno setovanje OS-a na Serbian Latin za non-Unicode aplikacije.

Visual C++ 2005 SP1 redistributable
MPS RunTime kontrole verzija 2.0 ili više verzije
Lokalno instaliran PostGreSQL server baze podataka
Opciono lokalno instalirana PosOffice aplikacija za administraciju kasa na lokalnoj mreži